همکاری با ما
سلسا کارآفرین برتر در استان مازندران

 

 

سلسا کارآفرین برتر در استان مازندران

 با لطف ایزد منان دگر بار افتخاری دیگر برای سلسا  به ارمغان آمد.

پس از بررسی های انجام گرفته از سوی وزارت کار ، تعاون ورفاه اجتماعی با حضور هیئت پنج نفره از استان مازندران شرکت سولار سوی البرزبه عنوان کارآفرین برتر انتخاب گردید.

زمان برگذاری جشن این انتخاب از سوی این وزارت متعاقبا اعلام خواهد شد.

logo 20

 

Contact Us

 

 Adress: Mazandaran, NoshahrNoshahrbelt, martyr zolfaghari Industrial Park, the Solar Alborz (Slsa)

Tell:+98-11-52374068-9

Commercial Office Salsa: Noshahr, the harbor, opposite the old office Shmvshk Club

Tell:+98-11-52125085(5)

                                                                                                                                        

About Us

 

Solarso Alborz (SLSA) is a PJS company established in 2006 operating in livestock, poultry and fish feed production (registration number: 1838). Passing a research and development phase, SLSA started construction of the first production line for feed pellets (10 tones per hour) in 2007. Late 2010, the pilot production line was launched and the mass production started early 2011 which successfully covered the domestic market in a short time.

                                                                                                                             

                                                                                                                            Untitled-2